องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 330 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2561 [ 16 พ.ย. 2560 ]149
142 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]143
143 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม [ 1 ต.ค. 2560 ]126
144 สิทธิของผู้สูงอายุ [ 20 ก.ย. 2560 ]134
145 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง [ 24 ส.ค. 2560 ]131
146 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่6 [ 24 ส.ค. 2560 ]138
147 สิทธิและหน้าที่ของสตรี [ 15 ส.ค. 2560 ]144
148 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 [ 1 ส.ค. 2560 ]133
149 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกัน [ 1 ส.ค. 2560 ]129
150 ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 เส้นจากถนนลาดยาง [ 17 ก.ค. 2560 ]132
151 แบบ สขร1 เดือน มิถุนายน 2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]136
152 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสนาม [ 4 ก.ค. 2560 ]137
153 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 บ้านเกาะลอย [ 4 ก.ค. 2560 ]144
154 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 23 มิ.ย. 2560 ]139
155 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกบุตาอ่วม [ 23 มิ.ย. 2560 ]143
156 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 23 มิ.ย. 2560 ]142
157 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากจุดสิ้นสุดถนนคสล.เข้าหมู่บ้าน [ 23 มิ.ย. 2560 ]141
158 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนน คสลหมู๋5 สายโคกบุตาอ่วม [ 8 มิ.ย. 2560 ]129
159 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนน คสลหมู๋7 สาย จากจุดสิ้นสุดถนน คสลเข้าหมู่บ้าน [ 8 มิ.ย. 2560 ]134
160 อนุมัติราคากลางถนน คสล.หมู่5 [ 1 มิ.ย. 2560 ]136
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17