องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศรายชื่อผู้ชนะปรับปรุงถนนดินลูกรัง [ 16 มี.ค. 2560 ]85
142 รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารโครงการจ้างก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกง [ 16 มี.ค. 2560 ]82
143 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังน้ำประปา [ 16 มี.ค. 2560 ]85
144 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง [ 16 มี.ค. 2560 ]83
145 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า [ 16 มี.ค. 2560 ]75
146 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน [ 16 มี.ค. 2560 ]81
147 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 16 มี.ค. 2560 ]80
148 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 16 มี.ค. 2560 ]75
149 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่4 [ 16 มี.ค. 2560 ]82
150 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังน้ำประปา [ 16 มี.ค. 2560 ]81
151 รายชื่อผู้มายื่นซองโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ [ 15 มี.ค. 2560 ]83
152 รายชื่อผู้มายื่นซองโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง [ 15 มี.ค. 2560 ]84
153 ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน [ 15 มี.ค. 2560 ]88
154 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง [ 1 มี.ค. 2560 ]89
155 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกง [ 1 มี.ค. 2560 ]79
156 เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ [ 1 มี.ค. 2560 ]85
157 ประกาศเผยแพร่หลัีกเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก [ 1 มี.ค. 2560 ]79
158 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 มี.ค. 2560 ]82
159 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังหมู่2 [ 1 มี.ค. 2560 ]77
160 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 1 มี.ค. 2560 ]81
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15