องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์"หาดนางแก้วเกมส์"ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๔

    รายละเอียดข่าว

อบต.หาดนางแก้ว ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์"หาดนางแก้วเกมส์"ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (เฉพาะวันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข้งแรงและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แทนการไปมั่วสุมยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วจึงขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬา มา ณ โอกาสนี้

    เอกสารประกอบ ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์"หาดนางแก้วเกมส์"ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2554
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ