องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ประจำเดือน ก.ย.64 - ก.พ.65 [ 1 มี.ค. 2565 ]51
2 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]100
3 บัญชีกำหนดราคาปรเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาปรเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ม.ค. 2565 ]96
4 บัญชีกำหนดราคาปรเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาปรเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ม.ค. 2565 ]94
5 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 7 ม.ค. 2565 ]100
6 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]95
7 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]95
8 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]93
9 แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]86
10 แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]83
11 ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]85
12 รายงานผลการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบไตรมาศที่ 1 และ รอบไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]58
13 การอนุรักษ์ และประหยัดพลังงานในที่ทำงาน [ 9 ส.ค. 2564 ]85
14 การจัดการขยะด้วยหลัก 3 R [ 26 ก.ค. 2564 ]89
15 นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไมาสูบบุหรี่ [ 28 พ.ค. 2564 ]51
16 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว [ 20 พ.ค. 2564 ]86
17 12 เคล็ดลับลดพลาสติก เรื่องรักษ์โลกที่ทำได้ด้วยมือคุณ [ 18 พ.ค. 2564 ]88
18 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 พ.ค. 2564 ]51
19 คู่มือ การลด คัดแยะ และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย [ 7 พ.ค. 2564 ]85
20 ประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 3 พ.ค. 2564 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15