องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 344 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace [ 3 มิ.ย. 2567 ]9
2 เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]26
3 ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]48
4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]5
5 ประกาศขยายการดำเนินงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]35
6 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วประจำปี 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]50
7 รณรงค์การอนุรักษ์ และการประหยัดพลังงานในที่ทำงาน [ 15 ส.ค. 2566 ]34
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 3 ส.ค. 2566 ]84
9 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]6
10 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว พ.ศ.2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]56
11 การส่งเสริมกีฬา อบต.หาดนางแก้ว [ 12 มิ.ย. 2566 ]18
12 เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]68
13 คู่มือการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า สำหรับประชาชน [ 26 พ.ค. 2566 ]154
14 ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านช่องทางระบบออนไลน์ (e-service) [ 12 พ.ค. 2566 ]10
15 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]17
16 เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.). ประจำปี 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]7
17 ประกาศเรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]119
18 สาระน่ารู้สำหรับการประหยัดพลังงานในบ้าน [ 15 มี.ค. 2566 ]159
19 เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]75
20 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]73
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18