องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน


แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

109 หมู่  6  ตำบลหาดนางแก้ว  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  25110

 

โทรศัพท์/โทรสาร 037-218-613
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EMAIL : Hadnangkaew1096@gmail.com

Website : http://www.hadnangkaew.go.th