องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว


    เอกสารประกอบ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ