องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 การบริจาคหนังสือ [ 21 พ.ย. 2560 ]80
102 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2561 [ 16 พ.ย. 2560 ]82
103 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]81
104 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม [ 1 ต.ค. 2560 ]78
105 สิทธิของผู้สูงอายุ [ 20 ก.ย. 2560 ]78
106 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง [ 24 ส.ค. 2560 ]77
107 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่6 [ 24 ส.ค. 2560 ]80
108 สิทธิและหน้าที่ของสตรี [ 15 ส.ค. 2560 ]86
109 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 [ 1 ส.ค. 2560 ]74
110 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกัน [ 1 ส.ค. 2560 ]75
111 ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 เส้นจากถนนลาดยาง [ 17 ก.ค. 2560 ]77
112 แบบ สขร1 เดือน มิถุนายน 2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]75
113 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสนาม [ 4 ก.ค. 2560 ]79
114 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 บ้านเกาะลอย [ 4 ก.ค. 2560 ]80
115 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 23 มิ.ย. 2560 ]80
116 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกบุตาอ่วม [ 23 มิ.ย. 2560 ]78
117 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 23 มิ.ย. 2560 ]83
118 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากจุดสิ้นสุดถนนคสล.เข้าหมู่บ้าน [ 23 มิ.ย. 2560 ]82
119 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนน คสลหมู๋5 สายโคกบุตาอ่วม [ 8 มิ.ย. 2560 ]76
120 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนน คสลหมู๋7 สาย จากจุดสิ้นสุดถนน คสลเข้าหมู่บ้าน [ 8 มิ.ย. 2560 ]75
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15