องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 [ 1 พ.ย. 2562 ]80
82 รายงานผลการประเมินความพึงพอจผู้มารับบริการ [ 30 ต.ค. 2562 ]75
83 แผนการดำเนินงานประจำปี2563 (1) [ 18 ต.ค. 2562 ]80
84 แผ่นพับประเพณีลอยกระทง [ 8 ต.ค. 2562 ]84
85 รายงานคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง และประเมินผลการจัดทำข้อบัญญัติ [ 2 ต.ค. 2562 ]80
86 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว [ 30 ก.ย. 2562 ]77
87 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว [ 30 ก.ย. 2562 ]77
88 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ส.ค. 2562 ]92
89 วันเข้าพรรษา [ 19 มิ.ย. 2562 ]80
90 แผ่นพับประเพณีสงกรานต์ [ 1 เม.ย. 2562 ]87
91 ขอเชิญบริจาคหนังสือ [ 10 ม.ค. 2562 ]89
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วเรื่อง กำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]80
93 การจองคิวออนไลน์ [ 8 ม.ค. 2562 ]85
94 ผลการดำเนินการตามแผนด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี พ.ศ. 2561 [ 20 ธ.ค. 2561 ]76
95 ฐานข้อมูล ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา [ 17 ธ.ค. 2561 ]83
96 การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]78
97 การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]77
98 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 5 ก.ค. 2561 ]83
99 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]80
100 ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี2561 [ 3 ม.ค. 2561 ]80
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15