องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]78
62 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 มี.ค. 2563 ]76
63 ประกาศแผน [ 13 มี.ค. 2563 ]81
64 งดการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]83
65 คู่มือ การคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย [ 9 มี.ค. 2563 ]77
66 รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ประจำปีการศึกษา 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]83
67 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]87
68 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]79
69 กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]78
70 ประชาสัมพันธ์ [ 22 ก.พ. 2563 ]79
71 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน [ 20 ม.ค. 2563 ]83
72 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 1 ม.ค. 2563 ]77
73 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]75
74 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ [ 18 ธ.ค. 2562 ]77
75 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว [ 12 ธ.ค. 2562 ]77
76 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ธ.ค. 2562 ]80
77 การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 13 พ.ย. 2562 ]84
78 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 4 พ.ย. 2562 ]80
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 และจะเริ่มเก็บภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป [ 1 พ.ย. 2562 ]76
80 การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 และจะเริ่มเก็บภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป [ 1 พ.ย. 2562 ]74
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15