องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 330 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1/2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]16
42 ทะเบียนฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหาดนางแก้ว [ 27 ม.ค. 2565 ]16
43 ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของคนพิการ [ 26 ม.ค. 2565 ]36
44 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]180
45 บัญชีกำหนดราคาปรเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาปรเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ม.ค. 2565 ]166
46 บัญชีกำหนดราคาปรเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาปรเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ม.ค. 2565 ]160
47 ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้สูงอายุ [ 19 ม.ค. 2565 ]18
48 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว [ 18 ม.ค. 2565 ]26
49 ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]51
50 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 7 ม.ค. 2565 ]169
51 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]24
52 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 [ 15 ธ.ค. 2564 ]47
53 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]165
54 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]154
55 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]163
56 แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]157
57 แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]149
58 ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]151
59 รายงานผลการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบไตรมาศที่ 1 และ รอบไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]121
60 นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไมาสูบบุหรี่ [ 28 พ.ค. 2564 ]120
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17