องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการดำเนินโครงการหาดนางแก้วร่วมใจคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]80
42 รายงานคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง และประเมินผลการจัดทำข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว [ 5 ต.ค. 2563 ]75
43 รายงานผลโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพ อสม. ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]75
44 รายงานผลโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]74
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2563 ]80
46 รายงานผลโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน โดย "หมอประจำครอบครัว" ปีงบประมาณ 2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]79
47 ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]85
48 รายงานผลโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน โดย "หมอประจำครอบครัว" ปีงบประมาณ 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]81
49 รายงานผลโครงการอบรม อสม. ในการจัดการสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]82
50 รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.หาดนางแก้ว ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]78
51 รายงานการประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ [ 17 มิ.ย. 2563 ]76
52 รายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหาดนางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]81
53 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 13 พ.ค. 2563 ]80
54 ประกาศราคาปรเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]82
55 รายละเอียดราคาปรเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]80
56 ประกาศบัญชีกำหนดราคาปรเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาปรเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ [ 12 พ.ค. 2563 ]78
57 บัญชีกำหนดราคาปรเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาปรเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ [ 12 พ.ค. 2563 ]79
58 บัญชีกำหนดราคาปรเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน ประจำปี 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]81
59 ตารางกำหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]81
60 ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายหน้าที่่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2563 ]79
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15