องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19” [ 19 เม.ย. 2564 ]94
22 คู่มือการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า สำหรับประชาชน [ 16 เม.ย. 2564 ]76
23 สาระน่ารู้สำหรับการประหยัดพลังงานในบ้าน [ 19 มี.ค. 2564 ]73
24 ประชาสัมพันธ์ [ 11 ก.พ. 2564 ]77
25 ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]47
26 ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]82
27 รณรงค์ลดการใช้พลาสติกเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม [ 29 ม.ค. 2564 ]72
28 สิทธิประโยชน์ของคนพิการ [ 11 ม.ค. 2564 ]45
29 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]65
30 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา [ 6 ม.ค. 2564 ]81
31 กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]74
32 ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 30 ธ.ค. 2563 ]77
33 ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ธ.ค. 2563 ]76
34 รายงานผลการดำเนินโครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]77
35 การงดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]79
36 ประกาศ เรื่องนโยบายบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]77
37 รายงานผลการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 รอบไตรมาสที่ 2 [ 10 ธ.ค. 2563 ]79
38 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]77
39 รายงานผลโครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหาดนางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]74
40 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]72
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15