องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน [ 15 มี.ค. 2559 ]95
262 คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 4 ก.พ. 2559 ]75
263 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีพ.ศ.2559 [ 2 ก.พ. 2559 ]99
264 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 16 ต.ค. 2558 ]73
265 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว [ 13 ต.ค. 2558 ]81
266 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง [ 8 ก.ย. 2558 ]77
267 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว [ 19 มิ.ย. 2558 ]76
268 แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส [ 7 ม.ค. 2558 ]76
269 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ประจำปี พ.ศ.2558 [ 6 ม.ค. 2558 ]76
270 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๘ [ 1 ม.ค. 2558 ]78
271 ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง(สายทุ่งแฝก-หาดสูง) [ 26 ส.ค. 2557 ]78
272 ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง(สายทุ่งแฝก-หาดสูง) [ 26 ส.ค. 2557 ]79
273 ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง(สายทุ่งแฝก-หาดสูง) [ 26 ส.ค. 2557 ]82
274 ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง(สายทุ่งแฝก-หาดสูง) [ 26 ส.ค. 2557 ]83
275 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว เรื่อง เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 18 ก.ค. 2557 ]77
276 แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว พ.ศ.2557 [ 3 ต.ค. 2556 ]86
277 ซื้อวัสดุการศึกษา อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน [ 6 ส.ค. 2556 ]78
278 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ [ 20 พ.ค. 2556 ]77
279 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘ (นักบริหารงาน อบต. ๘) [ 29 ม.ค. 2556 ]80
280 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๖ [ 29 ม.ค. 2556 ]82
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15