องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
51 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]70
52 กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]70
53 ประชาสัมพันธ์ [ 22 ก.พ. 2563 ]70
54 คู่มือการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า สำหรับประชาชน [ 20 ก.พ. 2563 ]71
55 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน [ 20 ม.ค. 2563 ]74
56 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 1 ม.ค. 2563 ]65
57 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]67
58 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ [ 18 ธ.ค. 2562 ]73
59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว [ 12 ธ.ค. 2562 ]73
60 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ธ.ค. 2562 ]67
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28