องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]59
22 รายงานผลโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน โดย "หมอประจำครอบครัว" ปีงบประมาณ 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]6
23 การจัดการขยะด้วยหลัก 3 R [ 19 ส.ค. 2563 ]61
24 การอนุรักษ์ และประหยัดพลังงานในที่ทำงาน [ 11 ส.ค. 2563 ]61
25 รายงานผลโครงการอบรม อสม. ในการจัดการสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]11
26 คู่มือ การลด คัดแยะ และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย [ 20 ก.ค. 2563 ]62
27 รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.หาดนางแก้ว ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]64
28 รายงานการประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ [ 17 มิ.ย. 2563 ]57
29 12 เคล็ดลับลดพลาสติก เรื่องรักษ์โลกที่ทำได้ด้วยมือคุณ [ 12 มิ.ย. 2563 ]63
30 รายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหาดนางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]11
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28