องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]28
2 แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]23
3 ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]23
4 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว [ 20 พ.ค. 2564 ]95
5 ประชาสัมพันธ์ [ 11 ก.พ. 2564 ]90
6 ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]88
7 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา [ 6 ม.ค. 2564 ]90
8 กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]79
9 ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 30 ธ.ค. 2563 ]85
10 ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ธ.ค. 2563 ]84
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28