องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 23 มิ.ย. 2560 ]67
102 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกบุตาอ่วม [ 23 มิ.ย. 2560 ]67
103 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 23 มิ.ย. 2560 ]69
104 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากจุดสิ้นสุดถนนคสล.เข้าหมู่บ้าน [ 23 มิ.ย. 2560 ]66
105 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนน คสลหมู๋5 สายโคกบุตาอ่วม [ 8 มิ.ย. 2560 ]68
106 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนน คสลหมู๋7 สาย จากจุดสิ้นสุดถนน คสลเข้าหมู่บ้าน [ 8 มิ.ย. 2560 ]67
107 อนุมัติราคากลางถนน คสล.หมู่5 [ 1 มิ.ย. 2560 ]69
108 ราคากลางถนน คสล.หมู่5 [ 1 มิ.ย. 2560 ]72
109 อนุมัติราคากลางถนน คสล.หมู่7 [ 1 มิ.ย. 2560 ]74
110 ราคากลาง ถนน คสล.หมู่7 [ 1 มิ.ย. 2560 ]72
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28