องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
71 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ส.ค. 2562 ]57
72 วันเข้าพรรษา [ 19 มิ.ย. 2562 ]56
73 แผ่นพับประเพณีสงกรานต์ [ 1 เม.ย. 2562 ]55
74 ขอเชิญบริจาคหนังสือ [ 10 ม.ค. 2562 ]61
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วเรื่อง กำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]55
76 การจองคิวออนไลน์ [ 8 ม.ค. 2562 ]55
77 ผลการดำเนินการตามแผนด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี พ.ศ. 2561 [ 20 ธ.ค. 2561 ]61
78 ฐานข้อมูล ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา [ 17 ธ.ค. 2561 ]54
79 การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]50
80 การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]56
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28