องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 และจะเริ่มเก็บภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป [ 1 พ.ย. 2562 ]56
62 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 [ 1 พ.ย. 2562 ]58
63 รายงานผลการประเมินความพึงพอจผู้มารับบริการ [ 30 ต.ค. 2562 ]55
64 รณรงค์ลดการใช้พลาสติกเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม [ 22 ต.ค. 2562 ]60
65 แผนการดำเนินงานประจำปี2563 (1) [ 18 ต.ค. 2562 ]57
66 แผ่นพับประเพณีลอยกระทง [ 8 ต.ค. 2562 ]55
67 รายงานคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง และประเมินผลการจัดทำข้อบัญญัติ [ 2 ต.ค. 2562 ]57
68 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]57
69 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว [ 30 ก.ย. 2562 ]51
70 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว [ 30 ก.ย. 2562 ]52
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28