องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อบต.หาดนางแก้ว ครั้ง 4/2566


วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.หาดนางแก้ว นายสมเกียรติ  สมโภชน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว มอบหมายให้ นายวชิรวัตติ์ สุการมณีโรจน์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อบต.หาดนางแก้ว เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว โดยมี านายวชิรวัตติ์ สุการมณีโรจน์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมหาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว โดย อบต.หาดนางแก้ว กำหนดให้มีจุดเสี่ยงที่สามารถเกิดอุบัติเหตุ โดยจัดกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/รพ. สมาชิก อปพร.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เฝ้าระวังการเกิดและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ขึ้น ณ ที่ทำการ อบต.หาดนางแก้ว เพื่อประสานการปฏิบัติงาน

2024-05-28
2024-02-15
2024-02-05
2023-09-29
2023-09-18
2023-08-28
2023-07-19
2023-07-14
2023-06-30
2023-06-26