องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
 


โครงการเข้าวัดฟังธรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ส่งตัวแทนร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา กับประชาชนชาวตำบลหาดนางแก้ว ณ วัดวังบัวทอง
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-06
2022-08-26
2022-07-26
2021-10-25
2021-09-29
2021-09-28
2021-07-12
2021-06-30