องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
 


ประกาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ประกาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ปิดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระรอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 จำนวน 10 วันทำการ
2023-06-30
2023-05-31
2023-04-19
2023-03-30
2023-03-15
2023-01-05
2022-11-15
2022-11-11
2022-09-14
2022-09-09