องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
 


โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562


โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2562
ณ วัดวังบัวทอง ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-06
2022-08-26
2022-08-10
2022-07-26
2021-10-25
2021-09-29
2021-09-28
2021-07-12