องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
 


ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเดินทางเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยภายใน ต.หาดนางแก้ว


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล และคณะ เดินทางมาเยี่ยมเยียนและแจกถุงยังชีพให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ณ วัดหาดสูง ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-06
2022-08-26
2022-07-26
2021-10-25
2021-09-29
2021-09-28
2021-07-12
2021-06-30