องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
 


กิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


จังหวัดปราจีนบุรีจัดงานน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 59 เวลา 10.00 น.ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งมีการบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อนำออกเผยแพร่ช่องNBT
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา นับเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งสุดท้ายที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 และต่อมาอีกหลายๆครั้ง ให้จัดสร้างขึ้น ในช่วงระหว่าง ปี 2521-2544 กรมชลประทาน ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาตปางสีดาเพื่อก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และใช้ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบันดำเนินการไปแล้วประมาณ 90 %
วันที่ 16 พ.ค. 59 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่ออ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า"อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" (อ่านว่า นะ-รึ-บอ-ดิน-ทระ-จิน-ดา)มีความหมายว่า "อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัยขึ้นหลายครั้งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี ซึ่งในปี 2554 และปี2556 เกิดมหาอุทกภัยสร้างความเสียหายอันใหญ่หลวงต่อประชาชนจำนวนกว่า 3 แสนคน เกิดความเดือดร้อนโดยทั่วกัน ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ได้สร้างเกือบแล้วเสร็จ และในปี 2559 นี้ มีฝนตกปริมาณมาก เกิดอุทุกภ้ยในจังหวัดทางภาคเหนือและจังหวัดข้างเคียง จังหวัดปราจีนบุรีได้ปิดอ่างเก็บน้ำทดลองกักเก็บน้ำในห่วงเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าสามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณถึง 220 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุเต็มพิกัดของอ่างเก็บน้ำนี้ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้น้ำไม่ไหลลงไปสมทบกับน้ำจากแม่น้ำสายต่างๆ ซึ่งไหลรวมลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี ทำให้ไม่เกิดอุทกภัยในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ดังที่เกิดมาในปีก่อนๆ แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลและทรงวิเคราะห์พื้นที่ภูมิประเทศได้อย่างชัดเจนสามารถมอบภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม
2023-06-30
2023-05-31
2023-04-19
2023-03-30
2023-03-15
2023-01-05
2022-11-15
2022-11-11
2022-09-14
2022-09-09