องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
แผนป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]86
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]87
3 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]83
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]85
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 7 ม.ค. 2564 ]86
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 7 ม.ค. 2564 ]90
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 7 ม.ค. 2564 ]86
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 7 ม.ค. 2564 ]89
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 7 ม.ค. 2564 ]87
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ม.ค. 2564 ]83
 
หน้า 1|2|3|4|5