องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
การจัดการความรู้(Km)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดองค์ความรู้ [ 23 มิ.ย. 2563 ]65
2 การจัดการความรู้ (Khowledge Management : KM ) [ 19 ก.พ. 2563 ]91
3 ข้อมูลด้าน Competencyของบุคลากรทุกตำแหน่งในอปท. [ 30 ม.ค. 2563 ]59
4 หลักธรรมมะในการทำงาน [ 22 พ.ค. 2562 ]65
5 ความรู้ตามรอยพระราชดำริ [ 25 ก.ค. 2561 ]66
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ [ 20 พ.ค. 2557 ]65
7 บ้านเมืองที่ดี [ 5 มี.ค. 2557 ]65
8 คู่มือ ศูนย์ข้อมมูลข่าวสารของราชการ [ 5 มี.ค. 2557 ]66
9 คุณธรรมจริยธรรม [ 5 มี.ค. 2557 ]62
10 การจัดการความรู้ [ 11 ก.ย. 2555 ]50
 
หน้า 1|2