องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
 


ประกาศงดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสารทไทยและสงกรานต์ ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องงดการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็นและเพื่อลดความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยสำคัญ