องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ "หาดนางแก้วเกมส์" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ "หาดนางแก้วเกมส์"
ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563
ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี