องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
 


รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก และ กำจัดลูกน้ำยุงลาย


นายอำเภอกบิทร์บุรี กำนัน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ต.หาดนางแก้ว ร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก และ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี