องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
 


ขอเชิญประชาชนชาวตำบลหาดนางหาดนางแก้วและตำบลใกล้เคียงร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


ขอเชิญประชาชนชาวตำบลหาดนางหาดนางแก้วและตำบลใกล้เคียงร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ.บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว เวลา 8:30 น. - 16:30 น. ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป