วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2565
ซื้อโต๊ะไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่6 บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 บ้านปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๔ บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงแพสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านหาดกระจง หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างคนงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง