องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
แผนป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 ม.ค. 2563 ]72
22 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 8 ม.ค. 2563 ]68
23 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 8 ม.ค. 2563 ]68
24 มาตรการป้งกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม [ 8 ม.ค. 2563 ]69
25 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ม.ค. 2563 ]68
26 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ม.ค. 2563 ]69
27 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 6 ม.ค. 2563 ]66
28 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 4 ม.ค. 2563 ]68
29 การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต [ 4 ม.ค. 2563 ]69
30 การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต [ 4 ม.ค. 2563 ]50
 
|1|2หน้า 3|4|5